Społeczność

Jako świadoma i odpowiedzialna firma dbamy o pracowników i lokalne społeczności. Wierzymy w siłę zespołu, dlatego od zawsze kultywujemy proludzkie wartości. Każda zatrudniona przez nas osoba odgrywa kluczowe znaczenie w tworzeniu długoterminowych strategii i sukcesu Quad Europe.

Pobierz nasze raporty ESG z ostatnich lat:

Wspieramy naszych pracowników

Kierujemy się określonym zbiorem zasad, w tym kodeksem postępowania pt. „Rób to, co właściwe” ustanowionym przez Harry’ego V. Quadracciego podczas zakładania naszej firmy w 1971 roku. Pragniemy zapewniać pracownikom satysfakcję z pracy i możliwości rozwoju zawodowego, a także dbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo i ogólny dobrostan.

Nasze zaangażowanie w CSR

Przykładamy dużą wagę do tego, żeby wszystkie nasze działania spełniały międzynarodowe standardy. Od 2012 roku pomyślnie przechodzimy audyty SMETA, które gwarantują etyczne funkcjonowanie firmy w takich obszarach, jak praca, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, etyka biznesowa.

Różnorodność, równość i inkluzywność

Tworzymy kulturę, w której kompetencje DEI są naturalnie uwzględniane i praktykowane na wszystkich poziomach pracy firmy.

Pracujące u nas zespoły składają się z osób pochodzących z różnych środowisk kulturowych i posiadających zróżnicowane doświadczenia. Gwarantujemy równość szans na rynku pracy dla każdej płci i dbamy o budowanie silnych, zintegrowanych społeczności wśród pracowników.

Dobre samopoczucie i satysfakcja

W Quad stawiamy na szacunek wobec pracowników. Nieustannie dbamy o ich bezpieczeństwo i tworzymy przyjazne środowisko pracy. Wspieramy rozwój kompetencji pracowników i zapewniamy im korzystne świadczenia, dzięki którym czują się dowartościowani, bezpieczni i doceniani.

Nasz pakiet świadczeń obejmuje prywatną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie na życie, programy motywacyjne i plany emerytalne. Oferujemy także różnorodne możliwości wsparcia edukacyjnego, wolontariatów, rozwijania zainteresowań i pasji.

Zarządzanie prawami człowieka

Aby zapewnić poszanowanie praw człowieka i pracowników, opracowaliśmy szereg regulacji wewnętrznych i zewnętrznych: podręczniki, przewodniki dla nowych pracowników, politykę praw pracowniczych, politykę antydyskryminacyjną i Kodeks Postępowania dla pracowników i dostawców.

Nasz system zarządzania prawami człowieka obejmuje zarówno naszą sieć zakładów, jak i cały łańcuch dostaw. Zapewniamy uczciwość, bezpieczeństwo i równość w miejscu pracy. Wszystkim pracownikom zapewniamy szkolenia w zakresie Kodeksu Postępowania Quad.

Wsparcie społeczności

Rozumiemy rolę, jaką duże firmy odgrywają w życiu lokalnych społeczności. Dlatego chcemy być czymś więcej, niż tylko dobrym lokalnym pracodawcą. Staramy się być aktywni społecznie wśród ludzi. Bierzemy udział w pracowniczych zbiórkach pieniędzy, angażujemy się w ogólnopolskie inicjatywy charytatywne, pomagamy lokalnym szkołom. Wspieramy potrzebujących, m.in. organizowaliśmy pomoc dla uchodźców z Ukrainy dotkniętych wojną.