Zarządzanie

Podejmując właściwe działania, tworzymy wartość marki Quad. Cechuje nas zdyscyplinowane i wysoce etyczne podejście do zarządzania. Stosujemy najlepsze praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, ograniczamy czynniki ryzykowne dla naszej działalności i klientów, a w biurach i zakładach produkcyjnych podejmujemy szereg fizycznych środków bezpieczeństwa.

Pobierz nasze raporty ESG z ostatnich lat:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Procedury i instrukcje BHP są dla nas niezwykle istotne. Prowadzimy certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodną z normą ISO 45001. Zachowanie tak szczegółowych norm postępowania zapewnia bezpieczeństwo naszym pracownikom i pozwala minimalizować liczbę wypadków.

Zaangażowani w tworzenie lepszych rozwiązań

Jako partnerzy w zakresie rozwiązań marketingowych, nasze działania opieramy na bezpośrednim i częstym kontakcie z klientami oraz obcowaniu z ważnymi dla nich sprawami.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Nasze przedsiębiorstwo działa w zgodzie z zasadami Lean. Oznacza to, że stale pracujemy nad podnoszeniem naszej jakości i efektywności oraz redukcją liczby błędów. Dzięki takiemu podejściu wzmacniamy zaangażowanie wśród pracowników, a zwrot z inwestycji następuje szybciej.

Niezwykle ważne jest dla nas to, aby zawsze działać zgodnie z normami etycznymi. Nieustannie monitorujemy praktyki współpracujących z nami dostawców i wymagamy od nich przestrzegania standardów zrównoważonego rozwoju.

Środowiskowa ocena dostawców

Opracowaliśmy “Supplier Code of Conduct” („Kodeks Postępowania Dostawców”), który opisuje nasze wymagania w zakresie uczciwości biznesowej, praktyk pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz zarządzania środowiskowego. Nasi dostawcy mają obowiązek zawierać umowy i realizować zamówienia zakupu.

Zachęcamy klientów i dostawców do podejmowania odpowiedzialnych wyborów i korzystania z certyfikowanego papieru. W naszym asortymencie znajdziesz artykuły i papier z certyfikatami FSC, PEFC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle i Blue Angel.

Proekologiczny transport

Transport i dostawy naszych produktów planujemy w taki sposób, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Naszym celem jest znaczące zwiększenie efektywności w zakresie wskaźnika optymalizacji przestrzeni ładunkowej.

Transformacja naszej floty w proekologicznym kierunku jest zgodna z obowiązującą w Quad wizją odpowiedzialności społecznej. Pomaga nam ona spełnić konkretne wymagania środowiskowe, ponieważ dążymy do osiągnięcia 100% zgodności z normami EURO 5 i 6 w przypadku wszystkich transportów międzynarodowych.

Etyka i zgodność

Zawierając transakcje biznesowe, działamy zgodnie z najwyższymi normami etycznymi. Zależy nam nie tylko na krótkotrwałym sukcesie, ale przede wszystkim na zbudowaniu trwałych i opartych na zaufaniu relacji z partnerami biznesowymi. W pełni dbamy o przejrzystość procesów, co pozwala partnerom biznesowym i klientom świadomie uczestniczyć w każdym etapie naszej współpracy.