Tomasz Kędziora

Wiceprezes ds. administracji

Życiorys

Od początku kariery zawodowej jest związany z firmą Quad. Rozpoczął pracę w 1998 roku na stanowiskach produkcyjnych: początkowo był pomocnikiem operatora, następnie brygadzistą, później Kierownikiem Introligatorni, a od 2008 roku Dyrektorem Drukarni w Pile. Od 2011 r., jako Członek Zarządu spółki, nadzoruje pracę obszaru kadr i płac, BHP i administracji. Pełni również nadzór nad spełnianiem wymogów prawnych. Wspiera rozwój usług wspólnych dla Quad/Graphics, Inc. od początku istnienia firmy.

Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz prawa pracy.